الیت 220 خیس

راه حل برای دستگاه های دارای برش لیزری

Elite 220 WET یک تغذیه کننده بار خودکار دارای عملکرد بالا برای بارهایی باقطر بین 2 تا 20 میلی متر، است، که برای استفاده در ماشین های مجهز به برش های لیرزی و ماشین تراش دارای نگهدار مرغک لغزان بجزه به واحد برش لیزری ایده آل است. با تیوب های دارای طول 450 تا 3700 میلی متر کار می کند. الیت یک تغذیه کننده بار ممتاز و با کاربری ساده ، دقیق، و بسیار سریع است. طوری طراحی شده که نیازهای افرادی که بدنبال بهترین عملکرد و قابلیت اطمینان انتخاب دقیق بارهای باریک، سازگاری وقتی دگرگونی های کامل مورد نیاز است و تضمین سفتی حتی برای سخت ترین براده برداری ها هستند. 

➜ Elite 220 Wet is INDUSTRY 4.0