ادونتاژ 66

ساده، برای میلگردهای کوتاه

ادونتج 66فیدر میلگردهای کوتاه برای ماشین‌تراش‌هایی با کلگی ثابت، و مناسب کار با میلگردهایی به قطر 5 تا 65 میلی‌متر و طول 250 تا 1500 میلی‌متر است. اینفیدر میلگرد پنوماتیکی و برای پردازش میلگردهای کوتاه بهترین گزینه است. این فیدر همراه با ابزار جابجایی عرضی نیز قابل ارائه است.