Pre-sale support?

ادونتاژ 66

ساده، برای میلگردهای کوتاه

ساده، برای میلگردهای کوتاه

ادونتج 66فیدر میلگردهای کوتاه برای ماشین‌تراش‌هایی با کلگی ثابت، و مناسب کار با میلگردهایی به قطر 5 تا 65 میلی‌متر و طول 250 تا 1500 میلی‌متر است. اینفیدر میلگرد پنوماتیکی و برای پردازش میلگردهای کوتاه بهترین گزینه است. این فیدر همراه با ابزار جابجایی عرضی نیز قابل ارائه است.

MAGAZINES
INDUSTRY 4.0
SUPERFAST
نگهدار مرغک ثابت
نگهدار مرغک متحرک
 • بارهای گرد 5 - 65 mm
 • طول بار حداکثر 1500 میلی متر
 • انبار MP موجود بله، 650 میلی متر
 • انبار F موجود خیر
 • بارهای شش ضلعی خیر
 • نگهدار مرغک ثابت بله
 • انبار UP موجود خیر
 • طول پس مانده نامرتبط
 • بارهای چهارضلعی خیر
 • نگهدار مرغک متحرک خیر
 • انبار P موجود خیر
 • زمان دگرگونی کامل بار 19 ثانیه
 • وزن بار حداکثر 40 کیلوگرم
 • انبارهای برگشت پذیر خیر
 • هوای فشرده 6 bar
 • وزن تغذیه کننده بار 245 کیلوگرم
 • نرخ تغذیه قابل تنظیم
 • برق نصب شده 1 kW
 • تعداد محورها 1
 • سرعت برگشت قابل تنظیم
 • ولتاژ عملیاتی 220/380/440 volt

Contact IEMCA for support and service