سوپر 326

سوپر ساده

سوپر 326 یک تعذیه کننده بار خودکار و ممتاز برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت یا لغزاناست که برای کار با بارهای دارای قطر 3 تا 26 میلی متر و طول 1000 تا 3700 میلی متر مناسب است. بدلیل وجود فناوری سطح بالا، گارانتی دقت وقتی وجود دارد که بار انتخاب می شود و سرعت بیشترشده تراشکاری، و عدم وجود لرزش نیز فراهم است. با بیش از 5000 واحد نصب شده در آسیا، بسیار عالی و سوپر است!