ایده آل 438

ساده، هوشمند و Swiss & Chuck

ایده آل 438 یک تعذیه کننده بار خودکار و ممتاز برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت یا لغزاناست که برای کار با بارهای دارای قطر 4 تا 38 میلی متر و طول 1000 تا 3700 میلی متر مناسب است. بدلیل وجود فناوری سطح بالا، گارانتی راحتی استفاده و دقت وقتی وجود دارد که بار انتخاب می شود و سرعت بیشترشده تراشکاری، و عدم وجود لرزش نیز فراهم است. آن را می توان با دستگاه تغییر محوری Swiss & Chuck یکپارچه برای کار با ماشین های تراش ترکیبی تجهیز کرد.