مستر 100 ورسو

ساده، مستحکم، مخصوص کارهای سنگین

MASTER 100 VERSO یک تغذیه کننده بار خودکار برای بارهای با قطر 20 تا 100 میلی متر، است و برای ماشین های تراش دارای نگهدار مرغک ثابت با بارهای به طول 1400 تا 4300 میلی متر ایده آل است. مدل مستر یک تغذیه کننده بار ممتاز است که برای افرادی که بدنبال عملکرد بالا هستند ساخته شده است: بسیار سفت دارای بارهای قطر بالا کاربرد ساده و بارگیری ارگونومیک و ظرفیت زیاد انبار، و سرعت تراشکاری بار بیشتر.