تراشکاری 23/01/2016

IEMCA Smart 320 IV بهمراه HANWHA XD20H و XD20J

برگشت