تراشکاری 04/08/2015

این IEMCA SMART 320 Evo با Star SB12R نوع E عملکرد بسیار خوبی دارد

برگشت