تراشکاری 15/06/2015

IEMCA Smart 320 Evo در حال پردازش ... آنها بزودی با Gildemeister Sprint 20|5 نصب خواهند شد

برگشت