تراشکاری 24/06/2016

IEMCA Master UP دیگر اکنون در کره جنوبی نصب شده است... این انبار ارگونومیک شگفت انگیز است!

برگشت