تراشکاری 02/06/2015

تغذیه کننده بار IEMCA Master دیگر با ماشین تراش Mazak Multiplex بتازگی نصب شده است @ کارخانه تولید خودرو در پارانا، برزیل

برگشت