تراشکاری 21/07/2015

IEMCA MASTER 865 MP دیگر روی MAZAK - QTS 200 ML نصب شده است

برگشت