تراشکاری 25/03/2016

IEMCA Master 80 UP مخصوص کارهای سنگین با Doosan TT 1800 SY

برگشت