تراشکاری 20/08/2015

IEMCA Master 80 HF با GRAZIANO - CTX BETA 800 نصب شده است!

برگشت