تراشکاری 04/12/2015

IEMCA IDEAL 438 پیشتر انتخاب شده و توسط مشتریان آمریکایی و کره ای سفارش داده شده ... در حال حاضر آنها را از کارخانه تایوانی خود برای مشتریان ارسال می کنیم!

برگشت