تراشکاری 11/02/2015

IEMCA BOSS دیگر مخصوص کار سنگین با DOOSAN LYNX 220 LC

برگشت