تراشکاری 12/08/2015

این شرکت ایتالیایی IEMCA BOSS 338 HD بسیار سریع را با DOOSAN ST32G انتخاب کرده است

برگشت