تراشکاری 29/10/2015

"تیم IEMCA در انتظار ملاقات هفته آینده (5 تا 9 نوامبر) با شماست @ نمایشگاه ابزارهای ماشینی تايچونگ‌ تایوان، ... ما تغذیه کننده های بار زیادی را در غرفه تسوگامی، Star، ناکامورا و JF و سایر موارد به نمایش خواهیم گذاشت..."

برگشت