جوایز 03/10/2015

نه تنها دوشنبه توانستیم آغاز Emo Milan 2015 را جشن بگیریم، بلکه رسیدن دنبال کنندگان صفحه لینکدین خود به بیش از 2000 دنبال کننده را نیز جشن گرفتیم! از پشتیبانی شما سپاسگزاریم، و سالهای زیادی کیفیت و نوآوری را تقدیم شما می کنیم!

برگشت