تراشکاری 03/12/2015

مشتری 100% IEMCA در تايچونگ‌، تایوان. در اینجا چند IEMCA Super Gs 326 با Citizen موجود است!

برگشت