تراشکاری 05/12/2015

این شرکت تایوانی شرکت برتر (شماره 1) جهان در صنعت لولا است (100% با Apple). آنها 100 بار IEMCA Super 326 را با CITIZEN L12 انتخاب کرده اند.

برگشت