Copyright


Veškerá práva vyhrazena.

Obsah webových stránek www.iemca.it – jejichž vlastníkem je společnost Bucci Automations S.p.A. se sídlem na adrese Faenza via Granarolo 167 – včetně jejich textu, značek, obrázků a videí, zvuku a grafické úpravy i všech ostatních součástí, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím akciové společnosti Bucci Automations S.p.A. a jsou chráněny právem duševního a průmyslového vlastnictví ve smyslu zásad obsažených v příslušném souboru právních předpisů.

Přesněji ve smyslu ustanovená zákona č. 633/1941 o autorských právech zdůrazňujeme, že je zakázáno jakékoliv použití nebo ekonomické výhody, celkové či částečné kopírování obsahu, který je součástí těchto internetových stránek, včetně jeho ukládání , přepracování šíření či distribuce tohoto obsahu s využitím jakékoliv technologické či jiné platformy, nosiče, nebo telematické či jiné sítě bez výslovného a písemného souhlasu vlastníka tohoto copyright a v každém případě pouze pro informační potřeby.

Porušení výšeuvedených ustanovení bude stíháno sankcemi ve smyslu ustanovení občanského a trestního zákoníku.

Připomínáme, že vstupem na tyto webové stránky dává uživatel souhlas k aplikaci předpisů a zákonů Italské Republiky a v případě sporů týkajících se použití a šíření anebo zneužití obsahu těchto webových stránek . Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. – Všechna práva vyhrazena