60 LET HISTORIE A INOVACE
V roce 1961 začala naše cesta mezi lidmi, inovacemi, technologiemi, územím, internacionalizací a kulturou. Díky průkopnické vizi Dr. Roberta Bucciho a Prof. Vladimira Fabbriho se narodil první podavač tyčí IEMCA, který označil začátek jedinečné a nezapomenutelné historie.

Již více než 60 let je IEMCA nezpochybnitelným světovým lídrem v oblasti návrhu a výroby automatických podavačů tyčí pro soustruhy. Od samého začátku si IEMCA klade za cíl nabídnout nejlepší produkt na trhu, poskytovat svým zákazníkům vášnivou službu a upevňovat svou pozici na mezinárodní scéně. Úspěch a excelence dosažené jsou výsledkem úsilí každého jednotlivce zapojeného od prvního dne. Stejně jako v minulosti, i dnes se IEMCA zavazuje k poskytování nejvyšší kvality na trhu, podporování růstu mladých talentů a podporování výzkumu a inovací, aby se přizpůsobila neustále se měnícímu světu.

"Budeme-li dobře dělat svou práci a podporovat růst našich partnerů v tržním světě, kde i konkurence je globální, budeme společně s nimi růst i my." Massimo Bucci

Zvyšování produktivity prostřednictvím excelentních výrobků a řešení pro automatizovaný podnik budoucnosti.

Předstihnout budoucnost automatizace v oblasti obráběcích strojů realizací dokonalejších řešení pro uživatele neustálou kooperací se všemi hráči z oboru.

Naše sdílené hodnoty jsou referenčním bodem všech našich aktivit a činností každé osoby a spolupracovníka našich podniků ve světě:

1. Mít zákazníka rád a být mu s nadšením k dispozici

2. S inovačním myšlením nemůžeme být předstižení

3. Přinášet a předávat pozitivní energii a řešení

Světová organizace
Kromě Itálie, kde má IEMCA své hlavní sídlo ve Faenze vlastní tento podnik své výrobní závody v USA, Čině a Taiwanu, naše obchodní pobočky jsou ve Francii, Německu, Brazílii a Japonsku a naše obchodní zastoupení najdete ve 30 zemích Severní Evropy, v Jižní Africe, od Jižní Koreje až po Indii a od Turecka až po Austrálii.

Pracovní sílu IEMCA tvoří organizace 550 zaměstnanců, kteří jsou každým dnem zákazníkům k dispozici a jsou připraveni poskytnout kvalifikované služby a navrhnout vhodná a inovativní řešení, v kterých se nejmodernější technologie spojuje s jednoduchou obsluhou. Více než 50 let obchodních úspěchů na světovém měřítku je důkazem excelentní úrovně použité technologie a výsledkem efektivnosti a nadšení týmové práce, která stále pokračuje!
Ergonomie
IEMCA, která je odjakživa průkopníkem v oblasti technické inovace věnuje stejnou pozornost nejen požadavkům výroby, ale i potřebám pracovníků, proto je také prvním a jediným výrobcem tyčových podavačů, který má pro svůj výrobek certifikát ergonomie.

IEMCA se trvale angažuje v hledání inovativních řešení, jejichž cílem je kromě zvýšení produktivity v podniku také zlepšení vztahu mezi pracovníkem obsluhy a podavačem tyčí a zabezpečit tak bezpečné pracovní podmínky pro obsluhu, minimalizovat fyzickou a kognitivní námahu. Z tohoto důvodu se IEMCA už několik let zaměřuje na vývoj podavačů, které respektují nejpřísnější mezinárodní normy a požadavky na fyzickou ergonomii i kognitivní ergonomii se zřetelem na komfort pracovníků obsluhy, který se pak promítá do zvýšení bezpečnosti a do efektivnosti a produktivity výrobního cyklu. K dnešnímu dni je IEMCA prvním a jediným výrobcem podavačů tyčí na světě, kterému se podařilo pro svůj výrobek získat certifikát ergonomie.
Certifikát kvality
IEMCA je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 a při práci se řídí standardizovanými požadavky mezinárodní normy pro oblasti kvality.