Elite Zero

Ultra Thin, Ultra Smooth, Ultra Fast

ELITE ZERO je automatický podavač tyčí s průměrem od 0,3 do 3 mm, určený pro soustruhy s pohyblivým vřeteníkem. Byl vyvinut pro co nejlepší uspokojení potřeb partnerů firmy IEMCA při správě ultratenkých tyčí pro obory hodinářství, mikromechaniky a zdravotnické techniky.Umožňuje obrábět ultratenké tyče (Ø 0,3 mm), jemně spravovat všechny fáze pracovní činnosti bez ohnutí ultratenké tyče a neklást žádné limity rychlosti soustružení.

➜ Elite Zero vyhovuje standardu PRŮMYSL 4.0