Inovace 01/06/2016

Vynálezy a patenty

Zpět

Za dobu své existence přihlásila IEMCA celkem 71 nových vynálezů a více než 200 patentů:

V následujícím seznamu jsou uvedeny nejvýznamnější patenty značky IEMCA, které znamenaly skutečný technologický převrat v odvětví tyčových podavačů:

Více než 30 vynálezů se dodnes používá na našich tyčových podavačích.