Công nghiệp 22/03/2016

"Đào tạo thế hệ kỹ sư tiếp theo là trách nhiệm mà mọi công ty nên thực hiện"... đây là những gì CEO của công ty Vương quốc Anh này nói tuần rồi!

Quay lại