Tiện 06/05/2016

Công ty tiện này của Anh đã chọn máy cấp phôi hiệu quả nhất cho Mazak Integrex 100 IV: đó là model IEMCA MASTER... đừng quên rằng máy cấp phôi dài mang lại cho bạn năng suất cao hơn ;-)

Quay lại