Tiện 01/12/2015

Chúng tôi nói về độ tin cậy của mình khi đưa ra các con số. Máy cấp phôi IEMCA AS này có tuổi thọ 38 năm mà vẫn chạy tốt!

Quay lại