Turning 02/06/2015

IEMCA Master อีกเครื่องที่ติดตั้งเข้ากับเครื่องกลึงรุ่น Mazak Multiplex @ บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ในรัฐปารานา ประเทศบราซิล

ย้อนกลับ