Turning 01/07/2015

IEMCA Master อีกเครื่องที่มีการจำหน่ายในประเทศบราซิล @ Feimafe 2015! เครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งที่ดีที่สุดสำหรับแท่งชิ้นงานขนาดใหญ่

ย้อนกลับ