Turning 07/09/2015

IEMCA Boss 21 คือเครื่องป้อนชิ้นงานแบบแท่งเดียวเพียงเครื่องเดียวที่สามารถตัดเฉือนแท่งชิ้นงานขนาด 1.5 เมตรได้!! ในที่นี้เราจะได้เห็นการทำงานร่วมกับ Goodway...

ย้อนกลับ