Turning 02/12/2015

ทีมงานชาวอิตาลี/ไต้หวันของ IEMCA กำลังรอท่านอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน @ งานแสดงสินค้าเครื่องจักรที่เมืองไทจง

ย้อนกลับ