חריטה 22/08/2015

כמה יחידות של IEMCA Master 880 F ביחד עם DMG MORI - NZX2000 שהותקנו בחודש מאי באיטליה!

חזרה