חריטה 23/03/2016

בדיקת מחזור הפעולה של IEMCA Boss 338 HD ביחד עם DMG MORI Sprint 32|8 ... מזין המוטות והמחרטה יישלחו ללקוח בשבועות הבאים...

חזרה