تراشکاری 12/08/2015

IEMCA MASTER 80 HF با DMG MORI NTX2000 به معنای عملکرد بالاست!!!

برگشت