تراشکاری 01/09/2015

IEMCA افتخار دارد که تغذیه کننده های بار منتخب DMG Mori است! ما بتازگی IEMCA Sir 52 را با انبار باندل و Gildemeister GMC 36 نصب کرده ایم.

برگشت