Credits


Autorem těchto webových stránok je Netech S.r.l.

za cenné spolupráce

Bucci Automations S.p.A. – příprava textů IEMCA

Matteo Tondini a Nicola Xella –obrazový a video materiál